moze_jutro

58 tekstów – auto­rem jest mo­ze_jut­ro.

Jeśli już wpadłaś w dziurę nie kop głębiej... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 20 lipca 2010, 09:33

Zaw­sze znaj­dzie się osioł, który twier­dzi że jest mądrzej­szy od ciebie. 

myśl dnia z 31 października 2016 roku
zebrała 73 fiszki • 14 lipca 2010, 08:54

Słabe umysły pot­rze­bują moc­nych stwier­dzeń al­bo so­lid­ne­go kopa... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 8 lipca 2010, 18:03

Uważaj cze­go prag­niesz,bo dokład­nie to dostaniesz
(praw­da sta­ra jak świat) 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 lipca 2010, 09:48

Naj­ważniej­sze jest mieć dys­tans do wszystkiego. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 22 czerwca 2010, 06:23

War­to próbo­wać ! ! ! 

myśl
zebrała 23 fiszki • 2 czerwca 2010, 08:59

Jeśli ktoś jest szcześli­wy dzięki To­bie -nie prag­nij więcej... 

myśl
zebrała 99 fiszek • 29 maja 2010, 13:55

Naj­lep­sza ucie­czka to.... ucie­czka w kocha­nie .... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 23 maja 2010, 15:34

Kto py­ta ,błądzi tyl­ko pięć minut. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 maja 2010, 09:47

Po­dej­mo­wanie ry­zyka zasługu­je na nagrodę. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 19 maja 2010, 08:41

moze_jutro

Chciałabym wiedzieć co się stanie jutro.Jednak gdybym wiedziała,co będzie dziś wolałabym zatrzymać się wczoraj....

Zeszyty
  • zamglony – wszys­tko cza­sami jak we mgle....

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

moze_jutro

Użytkownicy
L M N
Kalendarz
Aktywność

1 listopada 2016, 23:07Badylek sko­men­to­wał tek­st Zawsze znaj­dzie się osioł, [...]

31 października 2016, 09:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zawsze znaj­dzie się osioł, [...]